1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nedre Hornbæk

Nedre Hornbæk

 

 

Vandmiljø Randers er i fuld gang med at etablere nye kloakledninger i Nedre Hornbæk og er nu nået til Møllevej. Vi begynder i uge 49-50 med selve gravearbejdet. Forinden vil Jeppe Aakjærsvej blive åbnet som midlertidig vej, og vi vil have fotoregistreret ejendommene. Kloakprojektet forventer vi at afslutte i februar 2019.

Via dette link kan du se billedet med afspærringsplanen i et større format.

Formål

Kloakledningerne er nedslidte og utidssvarende. Derfor arbejder Randers Kommune på at lave et tillæg til spildevandsplanen, hvor Nedre Hornbæk bliver separatkloakeret samtidig med, at det eksisterende kloaksystem bliver saneret.

Når Vandmiljø Randers separatkloakerer, erstatter vi den nuværende kloak med en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Det betyder, at vi kan håndtere regnvandet i et regnvandsbassin i lokalområdet i stedet for at sende det til rensning på renseanlægget. Samtidig bliver der bedre plads i spildevandsledningen, hvilket er med til at mindske risikoen for, at der udledes urenset spildevand til Gudenåen ved kraftige regnskyl.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vi lægger nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger ude i vejen. Derudover sætter vi to skelbrønde på alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når vi er færdige med at separere ledningerne i vejen og har opsat de nye skelbrønde, får du et brev om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Kravet om, at du skal separere regnvand og spildevand på din egen grund, får du fra Randers Kommune, ikke fra Vandmiljø Randers.

Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se, hvilke virksomheder det drejer sig om, via dette link, og du finder listen over virksomheder øverst til højre på den linkede side.

Kontakt

Projektleder Ole Søby

Telefon: 3841 1238

E-mail:

 

Bdr. Andersen

Formand Peder Pedersen

Telefon: 2165 9744

 

 

Sidst opdateret 23-11-2018

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning