1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Jennum

Jennum

 

Separatkloakeringen af de fælles kloakker i Jennum er nu afsluttet. 

Du får som grundejer påbud om at separere dit eget kloaksystem inden for en tidsfrist. Påbuddet får du fra Randers Kommune. Fra du modtager påbuddet, har du ca. 6 måneder til at adskille regn- og spildevand på din egen grund.

Vandmiljø Randers vil i sidste halvdel af 2017 etablere et regnvandsbassin i Jennum, hvor regnvandet fra byen oplagres og renses, inden det ledes tilbage til naturen. Bassinet kommer efter planen til at ligge ved Trehøjevej/Stabelsvej.

Kontakt

Har du spørgsmål til det afsluttede kloakarbejde eller til arbejdet med det nye bassin, kan du kontakte projektleder Bjarne Svensson, der står for projektet i Jennum.

Bjarne Svensson
Telefon: 3841 1232
E-mail:


Gense præsentationsmaterialet fra informationsmødet d. 29. juni 2016.

 Præsentationsmateriale fra informationsmøde

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers