1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Hvidsten

Hvidsten

 

Separatkloakeringen af Hvidsten etape 2 er afsluttet

Vandmiljø Randers har afsluttet den anden etape af separatkloakeringen i Hvidsten. Det betyder, at hele byen ny er klimatilpasset ved at regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Regnvandet ledes nu til et regnvandsbassin i stedet for til renseanlægget. I regnvandsbassinet sker der en naturlig rensning, inden regnvandet ledes videre ud i Fåresti Bæk og Hjarbæk Fjord. Spildevandet fra byen ledes fortsat til renseanlægget.

Som grundejer får du et påbud om at separere dit eget kloaksystem inden for en tidsfrist. Påbuddet får du fra Randers Kommune. Fra du modtager påbuddet, har du ca. 6 måneder til at adskille regn- og spildevand på din egen grund.

Kontakt

Har du spørgsmål til det afsluttede projekt, er du velkommen til at kontakte: 

Projektleder Birthe Thorn
Telefon: 3841 1229
E-mail:

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers