1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Helstrup

Helstrup


Separatkloakeringen af de fælles kloakker i Helstrup er nu afsluttet. 

Du får som grundejer påbud om at separere dit eget kloaksystem inden for en tidsfrist. Påbuddet får du fra Randers Kommune. Fra du modtager påbuddet, har du ca. 6 måneder til at adskille regn- og spildevand på din egen grund. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk

Da separatkloakeringen i Helstrup er ved vejs ende, får Vandmiljø Randers i den kommende tid udarbejdet deklarationer, således de endelige erstatninger kan gøres op.  Samtidig vil processen med tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand begynde for de ejendomme, hvor der er indgået aftale om udtræden af regnvandsdelen.

Husk at få jeres kloakmester til at indberette til Randers Kommune, at regnvandet er frakoblet spildevandsledningerne, og at regnvandet håndteres på egen grund.

Vi takker af i byen og benytter lejligheden til at sige tak for samarbejdet med byens borgere. 

Vand i Helstrup

På informationsmødet i Helstrup den 20. september 2016 var der flere spørgsmål til vandforsyningen i Helstrup. Vandforsyningen hos Vandmiljø Randers har svaret på spørgsmålene i denne skrivelse.

Kontakt

Projektleder Jørgen Rasmussen står for projektet i Helstrup.
Telefon: 3841 1264
E-mail:

Præsentationen fra informationsmødet 20. september 2016

 

Sidst opdateret 16-01-2018

Download folder

Download flyers