1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Blenstrup

Blenstrup

 

Separatkloakeringen af Blenstrup starter op i foråret 2018, og vi forventer at gravearbejdet strækker sig frem til ultimo 2018.

Formål

Blenstrup skal separatkloakeres, fordi kloakkerne i byen trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan, som du kan læse i boksen til højre.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Råby Kær Renseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til åsystemet før udledning til Mariager Fjord. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder øverst til højre på den linkede side.
Kontakt

Bjarne Svensson, projektleder

Telefon: 3841 1232

E-mail:

 

Læs præsentationen fra informationsmødet den 15. marts 2018.

 

 

Sidst opdateret 15-04-2019

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning