1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Blenstrup

Blenstrup

 

Separatkloakeringen af Blenstrup starter op i foråret 2018, og vi forventer at gravearbejdet strækker sig frem til ultimo 2018.

Formål

Blenstrup skal separatkloakeres, fordi kloakkerne i byen trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan, som du kan læse i boksen til højre.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Råby Kær Renseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til åsystemet før udledning til Mariager Fjord. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har kloaksepareret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund.

Kontakt

Bjarne Svensson, projektleder

Telefon: 3841 1232

E-mail:

 

Læs præsentationen for informationsmødet den 15. marts 2018.

 

 

Sidst opdateret 19-04-2018