1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Albæk

Albæk

 

Opdatering 7. august 2019: Informationsmødet den 13. august er aflyst. Projektet er udsat på ubestemt tid. Udsættelsen skyldes en manglende tilladelse til udledning af overfladevand til Albæk Bæk. Udledningstilladelsen skal gives af vores myndighed, Randers Kommune. Randers Kommune kan ikke oplyse, hvornår vi kan forvente at få en udledningstilladelse til overfladevandet. Vi har derfor valgt at sætte separatkloakeringsarbejdet i Albæk i bero. Vi orienterer alle berørte grundejere, når der er nyt i denne sag.

Vi skal nu til at separatkloakere dele af Albæk. Vi begynder med etape 1. Du kan i etapeplanen se, hvordan vi har opdelt Albæk i tre etaper (den er også vist som billede til højre). 

Formål 

Kloakledningerne i Albæk trænger til at blive skiftet. Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset, ved at vi separerer kloakken med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune. Du finder et link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Kloaksepareringen i Albæk mindsker risikoen for oversvømmelse i området og mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi også vores driftsomkostninger og miljøpåvirkning.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til Randers Fjord. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder nederst på den linkede side.

Kontakt

Projektleder Ole Søby

Telefon: 3841 1238

Mail:

 

Sidst opdateret 07-08-2019

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning