1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup
  5. Etape 2.4 - Skanderborggade

Etape 2.4 - Skanderborggade

 

Separatkloakeringen af Vorup er nu nået til etape 2-4. Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra uge 18 og frem til november 2019.

Formål

Vorup skal separatkloakeres, fordi kloakkerne i bydelen trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan, som du kan læse i boksen til højre.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har kloaksepareret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder nederst på den linkede side.
Præsentation fra informationsmøde den 9. april 2019

Særlig sommerplakat/flyer som Søndermarkskolen/SFOen kunne bruge til at informere elever, lærere og forældre omkring gravearbejdet i sommerugerne og ved skolestart.

 

Kontakt
Entreprenørfirma, Brdr. Møller

Bjarne Svensson, projektleder
Telefon: 3841 1232
E-mail:

 

Sidst opdateret 03-07-2019

Download folder

Download flyers