1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter

Projekter

Randers Kommunes spildevandsplan betyder, at der i de kommende år bliver lavet separatkloakeringer og ændringer af eksisterende kloakker rundt omkring i kommunen. Separatkloakering betyder, at vi etablerer nye rør, så regn- og spildevand ikke længere bliver blandet sammen. Vi leder spildevand til et af vores renseanlæg, mens regnvand bliver ledt til fx et vandløb eller en å.

Se vores folder om separatkloakering.

Vandmiljø Randers A/S er ansvarlig for at gennemføre disse kloakprojekter. I takt med at de enkelte projekter bliver sat i gang, vil det være muligt at finde information på denne side. Du finder igangværende og nyligt afsluttede projekter i venstre side.

Anlægsarbejde i 2017

Vandmiljø Randers forventer i 2017 at gennemføre et stort anlægsprogram. Overordnet består det af følgende (angivet i 1.000 kr.):

Byggemodninger

11.000

Byggemodninger er selskabets udgifter til kloakering i nye boligområder. 

Separeringspulje

59.000

Separering er omlægning af kloakker med regn- og spildevand i samme rør (fælleskloakering) til kloakker med regn- og spildevand i hvert sit rør (separatkloakering) og etablering af regnvandsbassiner. Det er her hovedparten af investeringerne ligger. 

Optimeringsprojekter på renseanlæg

15.000 

 

Sanering

 9.000

Sanering er renovering af eksisterende rør (ofte strømpeforing). 

SUM 

94.000

 

Vandmiljø Randers justerer på fordelingen af posterne efter behov, fx på udgifter til byggemodninger, som ikke ligger fast endnu. Andre forhold kan også føre til en revision af fordelingen inden for budgettets rammer.

Vandmiljø Randers er en dynamisk virksomhed, som tilpasser aktiviteterne i forhold til de krav, der stilles fra kommunens og statens side. Vi koordinerer også anlægsprojekter med andre aktører. Listen nedenfor er derfor ikke statisk. Desuden er ikke alle projekter myndighedsbehandlede, hvilket også kan ændre på dem.

Igangværende projekter

Projekt  Projektleder   Partnere Forventet aflevering
Nordbyen E12 Ole Søby  VAM December 2017
Vorup E3.3 Bjarne Svensson COWI  Oktober 2017
Helstrup Jørgen Rasmussen Orbicon, William Laursen, Krüger, Reeholm og Bredahl December 2017
Spentrup Bjarne Svensson Gunnar Nielsen A/S Ultimo 2017
Regnvandsbassin i Jennum Bjarne Svensson  - Medio 2017
Enslev  Jørgen Rasmussen  Endnu ikke fundet  December 2017


 

Planlagte projekter 2017

Projekt Projektleder Partnere  Forventet opstart
Bassinoprensninger Lisa Melgaard  - Løbende                
Nedre Hornbæk Jørgen Rasmussen Krüger 2018
Byggemodning Munkdrup II Lisa Melgaard - -
Sidst opdateret 26-10-2017