1. Forside
  2. Spildevand
  3. Nedsivning

Nedsivning

 

Nedsivningsanlæg til regnvand

Hvis du bor i et område, der kun er kloakeret for spildevand, skal du nedsive dit regnvand på egen grund.

Hvis der ikke er et kloaksystem til regnvand i nærheden af dit nedløbsrør fra taget, eller hvis dit nedløbsrør er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til kloakken, kan det være en god ide at lede vandet til et nedsivningsanlæg.

Et nedsivningsanlæg er typisk et hul i jorden, der er fyldt op med fx større sten eller kraftige plastikrammer (faskine). Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun føres regnvand - og altså ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Du må gerne etablere faskiner til nedsivning af regnvand fra egen grund. Læs mere på Randers Kommunes hjemmeside for miljø.

Det er væsentligt at få afklaret, om jordbunden er egnet til nedsivning.

Du kan få mere information om nedsivning af regnvand i faskiner på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor du også kan købe "Rørcenter-anvisning 009 af juni 2005".

Se også LAR i Danmark, hvor du kan få information om håndtering af regnvand på egen grund.

Genbrug vandet på egen grund

Vandmiljø Randers ser gerne, at regnvandet bliver håndteret lokalt på de enkelte parceller. Det kan være i form af nedsivning via faskiner, render m.m. eller opsamling i tanke, hvor vandet genbruges til bl.a. havevanding og toiletskyl. Desuden kan det være muligt at etablere "grønne tage" til opsamling og fordampning af regnvand. Du skal dog overholde bestemmelserne i de gældende lokalplaner - se linket i den næstøverste boks til højre.

Sidst opdateret 15-04-2019