1. Forside
  2. Spildevand
  3. Genbrug af regnvand

Genbrug af regnvand

Regnvandsanlæg – regler ved brug

En måde at nedbringe forbruget af rent drikkevand på er at bruge alternative vandressourcer, bl.a. regnvand der, hvor vand af drikkevandskvalitet ikke er nødvendigt. Ved at etablere regnvandsanlæg er det muligt at anvende regnvand til wc-skyl og i vaskemaskiner. Der, hvor det er muligt og forsvarligt (i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri), er det en oplagt måde at spare på både pengene og naturens ressourcer.

Godkendelse og tilsyn med anlæg

Et regnvandsanlæg skal overholde en række tekniske specifikationer, bl.a. for at sikre at drikkevandet ikke bliver forurenet. Du kan læse mere om reglerne for etablering af regnvandsanlæg i "Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boligen 003, 2.udgave" og "Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner" - begge udarbejdet af Erhvervs- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen.

I Randers kommune skal du indberette etablering af regnvandsanlæg til Vandmiljø Randers A/S. Der skal opsættes to bimålere i forbindelse med etableringen af et regnvandsanlæg. Den ene bimåler skal sættes op på den forsyning, der supplerer regnvandsanlægget i de perioder, hvor regnvandet ikke er tilstrækkeligt til at dække forbruget til wc-skyl og vaskemaskiner. Den anden bimåler skal sættes op på udgangen af regnvandsanlægget. En autoriseret VVS-installatør skal udføre og dokumentere installationen. Ejeren af regnvandsanlægget skal selv betale for bimålerne og installationen af disse. Ejerens vandværk bestemmer målertype og lovpligtig kontrol og/eller eventuel målerudskiftning.

Afledningsbidraget

Når et regnvandsanlæg er sat i drift, skal ejeren betale vandafledningsbidrag for den mængde spildevand, der bliver ledt til kloaksystemet fra regnvandsanlægget. Reglerne for betaling af vandafledningsbidrag i forbindelse med regnvandsanlæg fremgår af ”Betalingsvedtægten for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg”. Vandafledningsbidraget for regnvandsanlæg afregnes med samme takst som det normale vandafledningsbidrag for spildevand og beregnes hvert år ved måleraflæsning. Enten aflæser det respektive vandværk måleren, eller også gør ejeren af regnvandsanlægget det selv og udfylder et selvaflæsningskort.

 

Tegning: Louisa Krog Kristensen

Sidst opdateret 26-03-2017