1. Forside
 2. Spildevand
 3. Forskningsprojekter
 4. Genindvinding af fosfor

Genindvinding af fosfor

 

Fosfor forventes at blive en knap ressource i fremtiden, og derfor ønsker Vandmiljø Randers A/S at sætte fokus på genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. Vi er derfor sammen med fem andre partnere med i forskningsprojektet "Genindvinding af fosfor i spildevandsslam".

Teknologisk Institut er ansvarlig for forskningsprojektet, som bliver udført fra 2015-2019.

Deltagerne

Deltagerne i forskningsprojektet er:

 • Teknologisk Institut, Kemi og Bioteknik

 • Vandmiljø Randers A/S

 • HJORTKÆR Maskinfabrik A/S

 • Aalborg Universitet, Sektion for Kemi

 • Provas-Haderslev Spildevand A/S

 • Frederikshavn Spildevand A/S

Mål for projektet

De overordnede mål med projektet er:

 • at genindvinde mere end 80 % af den fosfor, som bliver ledt til renseanlæggene. Det vil vi gøre for at sikre, at det er muligt at brænde slammet efter 2018, hvor vi forventer, at den nye ressourcestrategi bliver implementeret.

 • at udvikle en teknologi, hvor fosfor fra spildevand kan udvindes til et salgbart gødningsprodukt, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer. Sådan en teknologi vil gøre det muligt at genbruge ressourcerne, hvorved vi både kan tjene penge og forbedre miljøet (cirkulær ressourceøkonomi).

Projekt støttet af MUDP 2015.

Kontaktperson

Martin Thau

Telefon: 3841 1222

E-mail: 

Sidst opdateret 26-10-2017