1. Forside
 2. Spildevand
 3. Forskningsprojekter
 4. Genindvinding af fosfor

Genindvinding af fosfor

 

Fosfor forventes at blive en knap ressource i fremtiden, og derfor ønsker Vandmiljø Randers A/S at sætte fokus på genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. Vi er derfor sammen med fem andre partnere med i forskningsprojektet "Genindvinding af fosfor i spildevandsslam".

Teknologisk Institut er ansvarlig for forskningsprojektet, som med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-program bliver udført i to dele hhv. 2015-2017 og 2017-2019.

Deltagerne

Deltagerne i forskningsprojektet er:

 • Teknologisk Institut, Bio- og Miljøteknologi
 • HJORTKÆR Maskinfabrik A/S
 • Aalborg Universitet, Sektion for Kemi
 • Vandmiljø Randers A/S
 • Bluekolding Spildevand A/S
 • Provas-Haderslev Spildevand A/S

Mål for projektet

De overordnede mål med projektet er:

 • at gøre det muligt at genindvinde mere end 80 % af den fosfor, som bliver ledt til renseanlæggene. Dette vil være væsentligt efter 2018, hvor det forventes, at den nye ressourcestrategi bliver implementeret.
 • at udvikle en teknologi, hvor fosfor fra spildevand kan udvindes til et salgbart gødningsprodukt, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer. Sådan en teknologi vil gøre det muligt at genbruge ressourcerne (herunder fosforen), hvorved vi både kan tjene penge og forbedre miljøet (cirkulær ressourceøkonomi).

To delprojekter

Projektet er opdelt i to delprojekter:

 • Første delprojekt gennemførtes fra 2015-2017. Det viste, at der er muligt at genindvinde op til 70-80% af fosfor-indholdet fra spildevandsslam, der er behandlet i rådnetank (biogasanlæg)
 • Anden delprojekt gennemføres nu og løber fra 2017-2019. Denne del har fokus på at udvikle teknologien, så fosforen udvindes i en form, der kan genvindes som et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt gødningsprodukt.

Kontaktperson

Martin Thau

Telefon: 3841 1222

E-mail: 

Sidst opdateret 19-02-2018