1. Forside
  2. Spildevand

Spildevand

Vi modtager spildevand fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Vi renser spildevandet på vores renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udleder vi til recipienter som vandløb og fjorde.

Hvad er spildevand?

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug.

Ved husholdningsspildevand forstår man det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer indeholder spildevandet i dag utrolig mange kemikalier og miljøfremmede stoffer, som er svære at nedbryde i naturen.

Sidst opdateret 10-01-2018