1. Forside
  2. Om os
  3. Priser og takster
  4. Trappemodellen

Trappemodellen

Beskrivelse af trappemodellen

Som følge af en lovændring skal spildevandsforsyningsselskaber pr. 1. januar 2014 opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel) for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Lovændringen er en følge af regeringens Vækstplan DK. Baggrunden for de nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af spildevands-afledningsbidraget er et ønske om at indføre en mere kostægte betalingsstruktur, der sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering, jf. bemærkninger til lovforslaget.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster og falder i følgende tre grupper:

Trin 2 og 3 fastsættes som angivet i nedenstående tabel.

År

Reduktion af trin 2 i procent af trin 1

Reduktion af trin 3 i procent af trin 1

2014

4

12

2015

8

24

2016

12

36

2017

16

48

2018 og frem

20

60

Læs mere om Trappemodellen på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilmelding til trappemodellen sker elektronisk via tilmeldingsordningen på Energistyrelsens hjemmeside senest den 15. september indeværende år.

Sidst opdateret 25-10-2016