1. Forside
 2. Om os
 3. Priser og takster
 4. Takster vand

Takster vand

 

DKK

TAKSTOVERSIGT Vandmiljø Randers A/S

VANDFORSYNING

2018

Ekskl. moms

2018

Inkl. moms

Anlægsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Hovedanlægsbidrag

 

 

 

 

 

By og landområde

6.000,00

7.500,00

 

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag

 

 

 

 

Byområde

9.000,00

11.250,00

 

Landområde

39.000,00

48.750,00

 

 

Stikledningsbidrag

 

 

 

Stikledningsbidrag inkl.

40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

vandmåler, som leveres

50 mm stikledning

6.000,00

7.500,00

af vandforsyningen

63 mm stikledning

7.500,00

9.375,00

 

75 mm stikledning

9.000,00

11.250,00

 

90 mm stikledning

12.000,00

15.000,00

 

 

 

 

Driftsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugspriser

 

 

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed

440,00

550,00

 

Vandafgift pr. m3

6,38

7,98

 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

6,18

7,73

 

Drikkevandsafgift pr. m3

0,19

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer

 

 

 

 

Flyttegebyr

100,00

125,00

 

Administrationsgebyr

39,20

49,00

 

Administrationsgebyr (ved betalingsservice)

7,20

9,00

 

Rykkergebyr pga. manglende selvaflæsning, momsfrit

100,00

100,00

 

Lukkebesøg

500,00

625,00

 

Genåbningsgebyr

500,00

625,00

 

Genåbningsgebyr efter normal arbejdstid

1.200,00

1.500,00

 

Fogedgebyr

700,00

875,00

 

Admin. og låsesmed ved fogedsag

900,00

1.125,00

 

Administrationsgebyr for fakturering

7,20 

9,00 

 

Aflæsning af vandmåler pr. gang (rekvireret eller gennemført på vores foranledning på grund af manglende indberetning af vandforbrug to år i træk)

250,00

312,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Renter

 

 

 

 

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente efter renteloven, som svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rykker

 

 

 

 

Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)

100,00

100,00


Se sidste års vandtakster 

Priseksempler

Anlægsbidraget består af:

     1. Hovedanlæg
     2. Forsyningsledningsbidrag
     3. Stikledningsbidrag

Eksempel byområde

 

DKK

DKK

 

Tilslutningsbidrag vand (byområde)

2018 takst ekskl. moms

2018 takst  inkl. moms

 

Hovedanlægsbidrag

6.000,00

7.500,00

 

Forsyningsledningsbidrag

9.000,00

11.250,00

 

fx 1 x 40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

 

 

20.000,00

25.000,00

 

 

 

 

Eksempel landområde

 

DKK

DKK

 

Tilslutningsbidrag vand (landområde)

2018 takst ekskl. moms

2018 takst inkl. moms

 

Hovedanlægsbidrag

6.000,00

7.500,00

 

Forsyningsledningsbidrag

39.000,00

48.750,00

 

fx 1 x 40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

50.000,00

62.500,00

 

 

 

Sidst opdateret 05-01-2018