1. Forside
  2. Om os
  3. Priser og takster
  4. Takster kloak

Takster kloak

 

DKK

TAKSTOVERSIGT RANDERS SPILDEVAND A/S SPILDEVANDSFORSYNING

2018

Ekskl. moms

2018

Inkl. moms

Tilslutningsbidrag

 

 

 

Obligatorisk standardtilslutningsbidrag i henhold til lov af 14. maj 1997 om betalingsregler for spildevandsanlæg

 

 

 

 

Boligejendomme

 

 

 

 

Pr. boligenhed

49.781,22

62.226,53

 

 

 

 

Boligejendomme, 60 %

 

 

 

I områder, hvor vi kun tilslutter husspildevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardbidraget

Pr. boligenhed

29.868,73

37.335,91

 

 

 

 

Erhvervsejendomme

 

 

 

 

Pr. påbegyndt 800m2 grundareal

49.781,22

62.226,53

 

 

 

 

Erhvervsejendomme i landzone

 

 

Tilslutningsbidraget beregnes ud fra et tillagt grundareal ved en bebyggelsesprocent på 25 og et standardbidrag pr. påbegyndt 800m2 grundareal

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandafledningsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugspriser

 

 

 

 

Fast årlig afgift pr. stikledning

574,00

717,50

 

Bolig og erhverv pr. m3 vandforbrug

27,46

34,33

 

 

 

 

Erhverv tilmeldt trappemodellen

 

 

 

Pr. m3 vandforbrug ≤ 500 m3

27,46

34,33

 

Pr. m3 vandforbrug > 500 m3 ≤ 20.000 m3

21,97

27,46

 

Pr. m3 vandforbrug > 20.000 m3

10,98

13,73

 

 

 

 

Fradrag for betaling af strøm

 

 

 

For pumpestationer til betjening af enkeltejendomme, pr. m3

1,60

2,00

 

 

 

 

Tømningsordning for septiktanke

 

 

 

Årlig afgift pr. tank (max 3 m3)

375,00

468,75

 

Årlig afgift udover 3 m3

125,00

156,25

 

Årlig afgift pr. tank (sommerhuse)

187,50

234,38

 

Akut tømning af tank max 3 m3

800,00

1.000,00

 

Tømning med lille bil eller traktor max 3 m3

850,00

1.062,50

 

 

 

 

Levering på renseanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

Husholdningsspildevand, pr. m3

5,20

6,50

 

Septisk slam og lignende, pr. m3

250,00

312,50

 

 

 

 

Gebyrer

 

 

 

 

Forgæves kørsel ved tømning af septiktanke

120,00

150,00

 

Løft af tunge dæksler <50 kg septiktanke

100,00

125,00

 

Gebyr for udsendelse af FI-kort

39,20

49,00

 

Flyttegebyr

100,00

125,00

 

Rykkergebyr pga. manglende selvaflæsning (momsfrit)

100,00

100,00

 

Administrationsgebyr for fakturering

 7,20

9,00 

 

Aflæsning af vandmåler pr. gang (rekvireret eller gennemført på vores foranledning på grund af manglende indberetning af vandforbrug to år i træk)

 250,00

 312,50

 

 

 

 

Gebyr for oplysninger

 

 

 

 

Ejendoms-/fakturaoplysninger til ejendomsmæglere

100,00

125,00

 

 

 

 

Renter

 

 

 

 

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente efter renteloven, som svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %

 

 

 

 

 

 

Rykker

 

 

 

 

Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)

100,00

100,00

 

 

 

 

Vejbidrag

 

 

 

 

Kommunale veje og private fællesveje

6,60 %

8,25 %Reduktion ved delvis tilslutning

I områder, hvor vi kun tilslutter husspildevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardbidraget. Får du kun tilsluttet tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 40 % af standardbidraget.

Note 1: Standardtilslutningsbidraget er beregnet ud fra en takst på 30.000 kr. pr. 1. juli 1997 og byggeindeks for jordarbejder = 109,09.

Byggeindeks pr. 2. kvartal 2015 = 173,06

Fast bidrag

Vandmiljø Randers A/S opkræver et fast bidrag, da selskabet har mange faste omkostninger, som er uafhængige af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. Svingende mængder ville betyde enten overdækning eller underdækning, som vi skulle regulere i taksten to år senere. Det ville give meget svingende takster. Da vi gerne vil undgå svingende takster, gør vi indtægterne fra det variable bidrag mindre ved at opkræve et fast bidrag.

Vi opkræver et fast bidrag ud fra et princip om en kostægte model, hvor der betales et bidrag pr. stikledning, da vi har de samme omkostninger til vedligeholdelse af et stik til en etageejendom som til et parcelhus.

Se sidste års takster for spildevand

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 05-01-2018