1. Forside
  2. Om os
  3. Priser og takster
  4. Statsafgifter

Statsafgifter

Nye priser på Statsafgift  for ledningsført vand.

I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand. Samtidig indføres et drikkevandsbidrag, som erstatter drikkevandsafgiften i vandforsyningslovens kapitel 4a.

Formålet med bidraget er forsat at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag. 

Pris pr. m3 med virkning fra 01. januar 2016 til og med 31. december 2017:

Statsafgift pr. m 5,86 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,39 kr.
Afgift i alt 6,25 kr.
Moms 1,56 kr.
I alt 7,81 kr.

 

Pris pr. m3 med virkning fra 01. januar 2018 til og med 31. december 2020:

Statsafgift pr. m 6,18 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,19 kr.
Moms 1,59 kr.
I alt 7,96 kr.

 

For ejendomme der forsynes med ledningsført vand, men som ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg, er afgiftsbeløbet:

Pris pr. m3 med virkning fra 01. januar 2016 til og med 31. december 2017:

 

Statsafgift pr. m 7,32 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,49 kr.
I alt 7,81 kr.Pris pr. m3 med virkning fra 01. januar 2018 til og med 31. december 2020:

Statsafgift pr. m 7,73 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,23 kr.
Sidst opdateret 18-09-2018