1. Forside
  2. Om os
  3. Klagevejledning

Klagevejledning

Folketinget har vedtaget Forbrugerklageloven (Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager nr. 524 af 29. april 2015). Loven trådte i kraft den 1. oktober 2015. Forbrugerklageloven hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan vejlede om denne lov. 

Du kan som kunde indbringe klager om tvister med Vandmiljø Randers A/S til:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i Forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Hvis du som kunde indgiver en klage, er der et indledende klagegebyr på 100 kr. Klagegebyret bliver ikke betalt tilbage. Finder vi ikke en mindelig løsning ved mediation, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Klagegebyret er her fastsat til 400 kr. Dette beløb bliver betalt tilbage, hvis du som klager får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omstridte beløb som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Sidst opdateret 10-06-2016