1. Forside
  2. Om os
  3. Job
  4. Lærer til udarbejdelse af lærevejledning

Lærer til udarbejdelse af lærevejledning

Lærer eller lærerstuderende søges til udarbejdelse af lærervejledning til klimaorienteret undervisningsmateriale

Skoleelever er fremtidens voksne, og det ligger Vandmiljø Randers stærkt på sinde at bidrage til at gøre skoleeleven bevidst om klimaudfordringer, regnvand og drikkevand og det kredsløb vand indgår i, LAR (lokal afledning af regnvand og andre spændende temaer.

Vandmiljø Randers har i de sidste år arbejdet ihærdigt på bedre information til kommunens boligejere om de udfordringer vi står over for med tiltagende klimaproblemer. I 2018 byggede vi REGNhytten som forsøgs- og formidlingscenter for afledning af regnvand. I 2019 og 2020 udvider vi med nye forsøgsstande og inddrager også information om boligejerens skybrudsudfordringer, og ikke mindst løsninger til, hvordan de kan afhjælpes. REGNhytten er også omdrejningspunktet for vores skoletjeneste om klima og regnvand, som vi i 2020 sætter fokus på at gøre endnu bedre.

Vi har derfor udarbejdet en række hæfter, der kan bruges til undervisning i folkeskolens ældste klasser. Randers Kommunes fagkonsulenter i naturfag har hjulpet os med at gøre et af hæfterne, nemlig hæftet om afledning af regnvand (LAR), klar til brug i undervisningen gennem udarbejdelse af lærervejledning og beskrivelse af læringsmål, samt lagt materialet på MinUddannelse.dk (læringsplatformen i Randers), hvor materialet nu er tilgængeligt for lærerne i folkeskolen.

Vi har 4 hæfter mere, som vi ønsker at gøre klar til lærernes direkte brug i undervisningen. Det drejer sig om hæfter med følgende temaer:

Indholdet i hæfterne er udarbejdet, men der mangler at blive lavet lærervejledning, beskrivelse af læringsmål til de enkelte indholdspunkter. Vi tager selvfølgelig også gerne imod gode forslag, der kan gøre materialet bedre. Der forefindes som sagt et gennemarbejdet materiale på temaet LAR, der tjener som skabelon for de øvrige hæfter. Til denne opgave skal du have et godt kendskab til Fælles Mål for naturfagene i 7. til 9. klasse, og på denne baggrund kunne udarbejde en lærevejledning til materialet, inklusiv læringsmål.

Derudover skal materialet lægges ind på portalen MinUdddanelse.dk. Du behøver ikke være lærer i naturfagene for at løse denne opgave, der mere har teknisk karakter, men det nemmeste er naturligvis, at det er en og samme person, der løser begge opgaver for os.

Underviser du folkeskolens ældste klasser i naturfagene, eller brænder du bare for et eller for alle emnerne, og har du lidt fritid i overskud, er det dig vi søger til ovenstående afgrænsede opgave. Du behøver ikke byde ind på alle 4 hæfter. Har du lyst til at byde ind på et enkelt, er det også en mulighed.
Vi aflønner opgaven med et fast honorar. Vi håber på at kunne blive færdig med materialet i 2019, men det er ikke et krav. Fagkonsulenterne, der har hjulpet med at klargøre hæftet om LAR, estimerer et tidsforbrug på 15 timer pr. hæfte.

Har du lyst til at høre mere om opgaven og honoraret, så tøv ikke med at kontakte chef, HR, KOM & IT hos Vandmiljø Randers, Marianne Slot, på  eller på 2546 1645. Vi glæder os til at høre fra dig.

Sidst opdateret 10-10-2019