1. Forside
  2. LAR

LAR

 

Lokal afledning af regnvand, lokal anvendelse af regnvand eller blot LAR. Kært barn har mange navne, men fælles for navnene er, hvad de dækker over.

LAR betyder at håndtere regnvandet så tæt på kilden som muligt. De typiske elementer i LAR er:

  • Nedsivning/infiltration fra overflader, gennem gennemtrængelige (permeable) belægninger eller nedsivning i faskiner
  • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt
  • Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
  • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

Når du arbejder med lokal afledning af regnvand (LAR) på din grund, er du med til at aflaste kloaksystemet og mindske risikoen for oversvømmelser både i din egen have/kælder og hos dine naboer. Samtidig bidrager du til at der dannes nyt grundvand, og så kan regnvand være både til gavn og glæde i din have. Der er mange muligheder for at skabe værdi ved at anvende regnvandet i din have, og meget af arbejdet må du endda selv udføre.

Derfor er LAR særlig vigtig i dag

I takt med at jordkloden opvarmes som konsekvens af den globale opvarmning, stiger regnmængden, antallet af voldsomme storme og temperaturen støt. I Danmark er temperaturen steget med 1,5°C siden 1870’erne, mens mængden af nedbør er steget med omkring 15 procent.

Klimaforandringer er ikke noget, der sker om 100 år – vi oplever dem, og de bliver med stor sandsynlighed kun større i fremtiden.

Flere steder i Randers kommune mærker vi allerede i dag konsekvenserne af klimaforandringerne. Mens nogle boligejere oplever, at græsplænen bliver sumpet, får andre problemer med oversvømmelse eller fugt i kældre hvilket øger risikoen for oversvømmelser i både hus og have.

Uanset hvor du bor, skal du som boligejer forberede dig på, at fremtidens vejrudsigt byder på mere og kraftigere regn, hvilket øger risikoen for oversvømmelser i både hus og have.

Når vi får hyppigere og mere voldsomme regnskyl, vil der opstå flere og flere situationer, hvor afløbssystemet ikke kan følge med, selvom vi hos Vandmiljø Randers arbejder for at klimatilpasse kloakken ved hjælp af fx separatkloakering. Som boligejer kan du selv gøre meget for at bekæmpe oversvømmelser ved at håndtere dit regnvand på egen grund.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 11-07-2018

Download pjece