1. Forside
  2. Klima
  3. Regnvandsbassin på Østervold

Regnvandsbassin på Østervold

Sammen med Randers Kommune arbejder vi løbende på at beskytte Randers' historiske middelalder-midtby mod oversvømmelse ved kraftige regnskyl. Østervold har her en central rolle som hovedvej for regnvand. På Østervold vil regnvandet fra bakkerne samles og strømme ud i havnen. Det nye regnvandsbassin er første skridt på vejen mod at tilpasse midtbyen til de kraftigere regnskyl (én af klimaforandringernes konsekvenser).

Kom med på byvandring, og hør mere om regnvandsbassinet på Østervold

Sammen med Randers Kommune tilbyder vi alle interesserede at komme med på gratis byvandring tirsdag den 13. august fra kl. 16:00. Vi mødes i Havneboksen på Dronningekajen, hvor vi sammen går ind mod bymidten. Undervejs gør vi holdt ved flere relevante steder, hvor vi eller Randers Kommune fortæller om de grønne områder, der er blevet etableret i byen, samt om de ambitiøse planer vi har for at gøre midtbyen klar til skybrud i fremtiden.

Hør bl.a. om

 

Læs mere om eventen i Randers Festuge på randersfestuge.dk

 

Lørdag den 17. august er vi ikke med på turen rundt, men informationen vil være den samme;)

Østervold: Regnvandsbassin og hovedvej for regnvand

Østervold modtager naturligt regnvand fra bakkerne omkring bymidten, som strømmer til havnen via Østervold. På Østervold ønsker vi at anlægge en regnvandskanal, der sikkert kan lede og styre regnvandet ned mod havnen. Men inden vi kan anlægge en regnvandskanal, etablerer vi et regnvandsbassin nederst på Østervold. Vi  forventer at etablere bassinet i 2020. Senere hen vil bassinet blive ombygget for at indgå i skybrudskanalen. Ud over at være et teknisk anlæg, hvis hovedformål er at rense vandet inden udledning til fjorden, vil bassinet styrke det rekreative område nederst på Østervold med siddepladser og synligt vand.

Vandets vej ned gennem Østervold vil opleves forskelligt alt efter, hvor man befinder sig på Østervold. Østervold vil som i dag være inddelt i flere byrum med hvert sit udtryk.

I toppen af Østervold vil vandet strømme hurtigere og være mindre synligt. I den nederste del, som er mere fladt, vil vandet være synligt og fylde mere. 

Oplev bassin og klimatanker på Østervold 

Fra juni og hen over sommeren kan borgerne i Randers og byens besøgende opleve en afbildning af det fremtidige regnvandsbassin for enden af Østervold. I fremtiden vil Østervold danne rammen for et nyt blå-grønt miljø, som skal give større værdi til byens rum. 

Historik

Udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget har henholdsvis den 15. og 18. november 2018 godkendt principperne for den fremtidige vandhåndtering i Randers midtby. Det fremtidige klimatilpasningsprojekt for Randers midtby indebærer, at regnvandet i Randers midtby skal kobles fra det eksisterende kloaksystem og via skybrudsveje ledes ud i det nordlige havnebassin via en skybrudskanal på Østervold.

Projektet, som skal forhindre oversvømmelse og skader på mennesker og bygninger ved skybrud blev 1. gang behandlet politisk i 2015, da Randers Kommune og Vandmiljø Randers indgik aftale om medfinansiering af flere klimatilpasningsprojekter.

Ved at frakoble regnvandet fra kloaksystemet og håndtere vandet på overfladen undgås at etablere den traditionelle separatkloakering, hvor der skal graves ned til kloakledningerne. Håndtering af regnvandet på overfladen giver et kortere og mindre omfattende anlægsarbejde, hvilket er en stor fordel for beboerne og de erhvervsdrivende. Hertil kommer, at metoden er mere skånsomt over for de bevaringsværdige huse i middelalderbyen.

Du kan læse mere om Østervold på Randers Kommunes hjemmeside

Du kan finde information om Klimagaderne på vores side, som er et klimatilpasningsprojekt, der kører sideløbende med Østervoldsprojektet. 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til bassinet på Østervold og de fremtidige planer for regnvandskanalen kan du kontakte projektleder for klimatilpasning & -udvikling, Lisa Melgaard, på mail   eller telefon 3841 1270 eller projektleder, Jan Poulsen, på mail  eller telefon 3841 1228.

Sidst opdateret 07-08-2019