Foto: Poul Christensen
  1. Forside
  2. Klima
  3. Klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningsplanen

Vandmiljø Randers A/S samarbejder med Randers Kommune om en plan for klimatilpasning for hele Randers Kommune (klimatilpasningsplanen). Planen handler om, hvor der i fremtiden kan forekomme oversvømmelser, når der kommer mere nedbør, og havet stiger. Planen skal altså give svar på, hvor vi forventer oversvømmelser, og hvad kommunen vil gøre ved det.

Klimateamet

Vandmiljø Randers A/S og Randers Kommune arbejder tæt sammen for at løfte denne opgave.

Vandmiljø Randers A/S' bidrag er ekspertviden om afløbsforholdene i kommunen, en kortlægning af hvilke områder, der er oversvømmelsestruede, og en risikoanalyse. En risikoanalyse er en vurdering af, hvor ofte der er risiko for oversvømmelse, og hvilke værdier, der ligger indenfor de områder, som kan være truet af oversvømmelse.

Vores bidrag er sammen med bl.a. Kystdirektoratets oversvømmelses- og risikokort det datagrundlag, der skal hjælpe Randers Kommune med det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

Det er lige netop denne kortlægning og risikoanalyse, Vandmiljø Randers A/S sammen med Randers Kommune er i færd med at udarbejde.

Få mere information

Du kan finde yderligere information omkring klimatilpasning her på siden.

Du kan også læse mere om planen for klimatilpasning på Randers Kommunes hjemmeside.

Sidst opdateret 15-04-2019