1. Forside
  2. Klima
  3. Klimatilpasning - spar bekymringerne

Klimatilpasning - spar bekymringerne

Du kan spare dig selv for en masse bekymringer ved at klimasikre din bolig mod vand, der trænger ind.

Nedenfor fortæller vi om tre familier, som alle kunne have undgået oversvømmelse, hvis blot de havde klimasikret deres bolig. Se hvilken familie og hvilket øjebliksbillede, der bedst beskriver, hvad du kan komme ud for, hvis ikke du klimasikrer din bolig.
 

Etageejendommen - et øjebliksbillede

Anders og Camilla

Anders og Camilla er et ungt par, der bor i Randers centrum i en lejlighed på 2. sal. En morgen vågner de op og opdager, at nattens kraftige regnvejr har forårsaget oversvømmelse i deres kælder. De næste fire dage er de uden strøm og internetforbindelse, da alle opgangens centrale tekniske funktioner er i kælderen. Flere af naboejendommene står i samme situation, hvilket betyder, at der er ventetid på at få en tekniker ud at hjælpe.

Udover at Anders og Camilla får ødelagt mange af de ting, som de har stående i kælderen, må Camilla, fordi hun er selvstændig og arbejder hjemmefra, besøge venner, gå på cafe og biblioteket for at kunne passe sit arbejde. Der går flere dage med at tømme kælderen og flere uger med at tørre den efterfølgende. De første 1-3 uger kan der heller ikke vaskes i vaskekælderen, da vaskemaskiner og tørretumblere er blevet ødelagte af vandet. Der skal købes og installeres nye. Elektrikeren kan sætte en midlertidig maskine op til nødvask, så alle ejendommens beboere kan få vasket lidt.
 

Løsningsforslag til etageejendommen

Der er meget, som parret, ejerforeningen eller boligforeningen kan gøre for at klimasikre deres etageejendom. De kan starte med at få et gratis klimatjek af ejendommen.

De skal finde ud af, om regnvandet har let ved at løbe ind i kælderen.

Regnen har let ved at komme ned i kælderskakten og videre ind i kælderen, hvis der ikke er en kantsten foran rampen eller indgangen til kælderen. En kantsten vil begrænse mængden af regnvand, der løber direkte fra terræn og ned i kælderskakten.

De skal finde ud af, om kældervinduerne er tætte, og om de er på niveau med terræn.

Vinduer placeret i en lysskakt kan være udsatte, hvis der ikke er afløb fra disse, og hvis der ikke er fri passage fra afløbet.

De skal undersøge, om der er andre mulige veje for vandet.

Hvis der enten er placeret et afløb i kælderen eller en samlebrønd udenfor kælderen, kan der evt. etableres en højvandslukke, der gør, at vandet ikke løber ind i kælderen i stedet for ud af den.

Skulle uheldet være ude, kan de sørge for, at alle installationer (el, vand, varme, teknik mv.) er placeret højt oppe og ikke står på gulvet i kælderen. Hvis der er ting i kælderen, som ikke kan tåle vand, skal de placeres højt oppe på hylder eller lignende.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at klimasikre din bolig på siden Klimatilpasning - spar penge eller i vores klimabibliotek.
 

Patriciavillaen - et øjebliksbillede

Henrik, Pia, Marie og Oliver 

En formiddag regner og stormer det kraftigt. Henrik, Pia og deres to små børn er i byen og opdager først, da de kommer hjem, at det kraftige regnvejr har lavet skader i deres hjem. Deres kælder er oversvømmet og deres have står næsten under vand. I løbet af eftermiddagen tager stormen og regnen til, og regnvand begynder at trænge ind i stuen. Familien beslutter sig for at tage de ting, der har værdi, og flytter midlertidigt hjem til Henriks forældre.

Dagen efter tager de hjem for at se på skaderne. Henrik og Pia har begge måttet tage fri fra arbejde, da de bliver nødt til at få overblik over skaderne. De kontakter deres forsikringsselskab og håndværkere, men det tager tid at rette op på de massive ødelæggelser, som regnen har forårsaget. Henrik og Pia er nødt til at tage flere fridage for at være hjemme, når forsikringsselskabets taksatorer og håndværkere skal besigtige villaen. Villaen skal også undersøges for råd og svamp, efter at den er blevet affugtet i et par uger. Henrik og Pia kan ikke bo i huset i flere uger til måneder. Meget tøj, flere møbler og noget af Marie og Olivers legetøj skal smides ud, da vandet i huset var fortyndet spildevand og derfor indeholder bakterier.

Parret tvivler på, om de nogensinde vil kunne få solgt deres hus, når det ligger i et område med risiko for flere oversvømmelser.

Løsningsforslag til patriciavillaen

Der er meget, som Henrik og Pia kan gøre for at klimasikre deres hus. Hvis parret ikke selv har mod på eller erfaring med at besigtige huset, kan de bestille et gratis klimatjek af deres hus.

De skal finde ud af, hvor vandet ellers let kan løbe ind i huset

De skal undersøge, om en ændring i terrænet naturligt vil lede vandet en anden vej uden om huset.

Hvis de ikke har en kantsten, rampe eller lignende på indgange til kælderen, hoveddøren, terrassedøren mv.,  kan de med fordel få lavet det. Denne løsning vil forhindre vandet i at løbe direkte fra terræn og ind i kælder og hus.

De skal undersøge kældervinduer

De skal undersøge, om deres kældervinduer er tætte, og om de er på niveau med terræn. Hvis vinduerne er placeret i lysskakter, skal der være afløb fra disse. Derudover er det vigtigt, at der er fri passage fra afløbet. Henrik og Pia kan også undersøge, om der er andre mulige veje for vandet. De skal gå en runde om ejendommen.

De skal undersøge afløb i og ved kælderen

Kælderafløb eller samlebrønde udenfor kælderen kan betyde, at fortyndet spildevand samles,  og der kan med fordel etableres en højvandslukke, der gør, at vandet ikke løber ind i kælderen i stedet for ud af den.

De skal undersøge tagkonstruktionen

Parret skal også undersøge og rense tagrender, så de ikke tilstoppes. Derved kan parret undgå, at vandet løber ind i hulmuren eller tagkonstruktionen.

Bonusråd!

Hvis parret får lavet et klimatilpasningstjek på ejendommen, får de et dokument, de kan fremvise for eventuelle fremtidige købere. Dokumentet er dokumentation for, at parret har gjort alt, hvad de kunne, for at klimasikre huset. Parret kan også vise dokumentet til deres forsikringsselskab, så det kan se, at parret er proaktivt og derfor ikke skal stige i forsikringspræmie.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at klimasikre din bolig på siden Klimatilpasning - spar penge eller i vores klimabibliotek.

Parcelhuset - et øjebliksbillede

Flemming og Jytte

Flemming og Jytte sidder ved morgenbordet, da Flemming ser, at der render overfladevand ind i garagen. Han skynder sig ud for at se på situationen og opdager, at der siver meget vand ind. Han redder opmagasinerede ting ved at bære dem, der ikke kan tåle vand, ind i huset. Imens er Jytte også gået fra morgenbordet. Hun har set, at vandet har oversvømmet græsplænen og er på vej ind under terrassedøren. Jytte kalder på Flemming og sammen forsøger de at lægge håndklæder som sandsække ved terrassedøren, så trægulvet i stuen ikke tager skade. De ringer straks til beredskabet, men det har for travlt til at kunne komme med det samme. I stedet forsøger Flemming og Jytte at redde alt, hvad der står på gulvet i stuen ved at flytte det ind i et andet værelse og stable det ovenpå hinanden, så mindst muligt står på gulvet. Da de er færdige med dette, løber Flemming tilbage til garagen.

Løsningsforslag til parcelhuset

Løsningerne er ikke så anderledes end for de foregående to eksempler. Rådene til garagen ligner nogle af de råd, der er til kælderen. Rådene til huset er de samme som i det andet eksempel.

Sidst opdateret 10-06-2016