1. Forside
  2. Klima
  3. Klimatilpasning - sådan sikrer du dig

Klimatilpasning - sådan sikrer du dig

Her er en række gode råd, som kan hjælpe dig til at sikre din ejendom mod regnmasserne og de andre klimaudfordringer.

Rådene er hentet på klimatilpasning.dk, som vi anbefaler både borgere og virksomheder at besøge. På siden er der mange flere gode råd og informationer om fremtidens krav til klimatilpasning.

Tjek også bolius.dk, der er spækket med gode råd om, hvordan du sikrer din bolig mod fx skybrud.

Tjek forsikringen

Tjek, om du er tilstrækkeligt dækket ved fx stormfald og oversvømmelse. Få styr på, hvad der er dit ansvar, og hvilke krav forsikringsselskabet stiller til de forholdsregler, du skal træffe for at undgå og begrænse skader. Din husforsikring dækker ikke oversvømmelser, der skyldes stormflod eller vand fra åer og vandløb. Du kan i stedet - i særlige tilfælde - få erstatning for skader hos Stormrådet. Læs mere på Stormrådets hjemmeside.

Er dit hus lovligt opført?

Sørg for, at dit hus overholder bygningsreglementet. Hvis huset overholder bygningsreglementet, vil det være modstandsdygtigt over for de fleste ekstreme vejrsituationer. Det kan også være afgørende for, om din forsikring dækker.

Vær beredt!

Vær forberedt på skybrud og stormflod. Hvis dit hus tidligere har været oversvømmet ved skybrud eller stormflod, bør du være forberedt på at kunne håndtere lignende situationer i fremtiden. Fjern genstande, der ikke kan tåle vand, fra kælderen, og sæt alt af værdi på paller, eller hæv det mindst 10 cm over gulvet. Hav sandsække parat, så det nederste af de udvendige døre kan dækkes. Tilskær eventuelt krydsfinerplader, så de kan dække det nederste af de udvendige døre og vinduer. Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind.

Tilbageløb fra kloakken

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive overbelastet, så vandet kan løbe "baglæns" i kloakrørene og blive presset op gennem gulvafløbet i kælderen. Det er dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, mens kommunen har pligt til at fjerne spildevandet fra stueplan. Du kan kontakte en kloakmester, hvis du er i tvivl, om der er grund til at træffe forholdsregler mod, at kælderen bliver oversvømmet.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Overvej at lede regnvand udenom kloakken. Hvis din grund bliver oversvømmet ved kraftige regnskyl, kan det skyldes, at kloaksystemet er underdimensioneret. Du kan aflaste kloaksystemet ved at opsamle vand fra dit tag og flisebelagte terrasser, carporte og indkørsler. Du kan fx etablere en faskine eller en regnvandstank under jorden, så du kan bruge vandet til havevanding og toiletskyl. Læs mere om LAR her på siden.

Tag stormvarsler alvorligt

Vær forberedt på storm. Risikoen for stormskader er lav, hvis dit hus er godt vedligeholdt og lever op til bygningsreglementets krav. Du bør løbende sikre, at:

Du bør også overveje at fælde store træer, der står tæt ved huset. Ved stormvarsel skal du fjerne løse genstande uden for huset, fx stilladser, møbler og plantekasser.

Sne, sjap, tø og smeltevand

Fjern sne og sjap, så det ikke skader huset. Milde vintre med vådere vejr kan give mere og tungere sne, der ved en snestorm kan samle sig i tunge driver på taget, som derved risikerer at styrte sammen. Når sne smelter, kan vand trænge ind mange steder, og smeltevand kan fryse igen og give yderligere skader. Du skal derfor sørge for at fjerne fygesne og snedriver og lede smeltevand væk fra huset, også når jorden er frossen.

Tænk dig om

Overvej klimatilpasning, når du bygger nyt eller bygger om. Det kan godt betale sig at overveje, om du skal gøre noget ekstra for at fremtidssikre huset mod klimaændringer. Det kan blive billigere i det lange løb frem for at skulle eftermontere klimaløsninger senere. Det er under alle omstændigheder en god ide at placere elinstallationer højt og sørge for, at der er terrænfald væk fra huset. Du kan også overveje, om du fx skal etablere solafskærmning, hæve sokkelhøjden eller evt. regulere terrænet.

Sidst opdateret 07-01-2019