1. Forside
  2. Klima
  3. Klimabibliotek

Klimabibliotek

Her kan du læse mere om klimaændringerne, og hvordan du kan klimatilpasse din bolig.
 

Generelt om klimaændringerne

http://www.klimatilpasning.dk

Energistyrelsens portal, som giver viden om klimaændringer og klimatilpasning. God og informativ portal.

Klimaklar Bolig er en interaktiv guide til boligejere om klimatilpasning af ejendommen i forhold til problemer med ekstremt vejr.

Klimaklar virksomhed er en vejledning til virksomheder, så de til enhver tid kan fortsætte produktionen på trods af ekstremt vejr.

Klimaklart Landbrug er en interaktiv guide til landmænd om sikring af landbrug i forhold til problemer med ekstremt vejr.

LAR - Lokal Afledning af Regnvand

http://www.ditregnvand.dk

Haveselskabets hjemmeside, hvor du kan finde tips til anlæg af en regnvandshave.

Foldere

Rørcenteret har lavet nogle vejledninger til at sikre mod skybrud og kælderoversvømmelser.

Rørcentrets anvisning 020. Skybrudsikring af bygninger

Rørcentrets anvisning 021. Kælderoversvømmelse. Sikring mod opstigende kloakvand

Litteratur

”Tordenregn” af miljø- og klimajournalist Michael Rothenborg på Lindhardt og Ringhof, 2009. Om Danmark i en varmere verden frem mod 2100.

”De varme lande. Verdens klima – hvad sker der?” af Lars Dahlager og Michael Rothenborg på Politikens Forlag i serien ”Turen går til”. En rejseguide, der viser lande og områder, der er påvirket af den globale opvarmning eller sandsynligvis bliver det.

Sidst opdateret 10-06-2016