1. Forside
  2. Klima
  3. Byen til vandet

Byen til vandet

I Randers er et ambitiøst byudviklingsprojekt i gang, som skal binde Randers midtby sammen med Gudenåen og Fjorden. Projektet afdækker potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem byliv og byudvikling, klimatilpasning, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed. 

Vandmiljø Randers deltager i projektet, hvor vores rolle er at kvalificere løsningerne på klimaudfordringerne i Randers og sikre Vandmiljø Randers' anlæg og forsyningssikkerheden til kunderne i Randers kommune. Læs mere om Byen til vandet.

Som byudviklingsprojekt er det særlige ved ”Byen til Vandet” den grundige foranalyse. Foranalysen afdækker en række forskellige muligheder og scenarier og har med et holistisk blik øje for både byplanlægning og totaløkonomi. Formålet er at afdække muligheder og konsekvenser tidligt i forløbet, så en række scenarier bliver let sammenlignelige på et tidligt stadie. Læs forundersøgelserne.

Sidst opdateret 15-04-2019