1. Forside
  2. Klima

Klima

Vi får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstreme vejrforhold. De vigtigste ændringer, vi forventer, er:

Mere regn
Der kommer mere regn om vinteren og flere kraftige regnskyl om sommeren. Du kan forvente flere oversvømmelser som følge af skybrud, stigende grundvand og ekstreme vandstande i vandløb og søer.

Mildere vintre
Vintrene vil blive mildere og vådere. Våde vintre kan give fugtskader i bygninger og problemer med skimmelsvamp og dermed et dårligere indeklima.

Varmere somre               
Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger. På meget varme dage kan der være risiko for dehydrering og hedeslag. Desuden kan kvaliteten af badevandet blive dårligere.

Mere pollen
Varmere somre og mildere vintre kan betyde, at sæsonen for allergifremkaldende pollen bliver længere, og at mængden af pollen i perioder er højere.

Højere vandstand
Der forventes en generel stigning i vandstanden i havene omkring Danmark på mellem 0,3 og 1 m i dette århundrede. Det vil øge risikoen for oversvømmelse og føre til øget erosion af kysterne.

Mere vind
Der kommer flere kraftige storme, især om efteråret, og der vil dermed være øget risiko for stormflod og ulykker som følge af væltede stilladser, nedrevne tagsten osv.

Tungere sne
I milde vintre kan tunge driver af tøsne samle sig på tage og dermed øge risikoen for, at tagene styrter sammen.

Du kan læse mere om fremtidens klima på klimatilpasning.dk.

Her kan du dagligt se DMI's vejrudsigt for Randers:

 


Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

 

Sidst opdateret 15-04-2019