1. Forside
  2. Nyheder

Vi laver de to første klimagader

20-09-2019

Provstegade og Burschesgade bliver Randers’ første klimagader. Den 23. september går Vandmiljø Randers i jorden for at anlægge regnvandsløsninger i to af de tre udpegede klimagader. Nu skal Provstegade og Burschesgade demonstrere, hvordan Randers’ bymidte skal håndtere fremtidens kraftigere regnskyl ved at lade regnen løbe synligt på overfladen fx i render og regnvandsbede.

Fra den 23. september går Vandmiljø Randers sammen med Randers Kommune i gang med at omdanne Burschesgade og Provstegade til klimagader, og gravearbejdet skal være færdigt inden Black Friday i november og den travle julehandel. Den tredje udpegede gade, Østergade, er sat til at skulle omdannes til klimagade i november måned.

Burschesgade bliver grønnere
”Vi starter med at sløjfe den brolagte midterrabat og omdanne stykket til vejbane. På den måde bevarer vi vejens bredde. Pladsen fra rabatten flytter vi hen mod fortovet, og heri etablerer vi et grønt bed, der skal håndtere regnvand fra Burschesgade og Slotspladsen. Efter det grønne bed leder vi vandet midlertidigt ned i kloaksystemet,” fortæller Jan Poulsen, projektleder i Vandmiljø Randers.

Der vil dog også ske mindre indgreb i den øverste del af Burschesgade, hvor vandet skal løbe synligt i en rende. I første omgang kan regnvandet dog ikke løbe videre til andre anlæg end det grønne bed i Burschesgade, der skal samle erfaringer til det videre arbejde:

”Anlægget, som etableres, vil være permanent. Senere hen vil vi med en mindre ombygning kunne koble løsningen sammen med de næste projekter, så vi på sigt kan gøre det muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det kommende store regnvandsbassin for enden af Østervold”, fortæller Jan Poulsen fra Vandmiljø Randers.

Af hensyn til trafik og sikkerhed bliver den nederste dobbeltsporede del af Burschesgade mod Dytmærsken midlertidigt ensrettet.

En lang rende i Provstegade
Løsningen i Provstegade bliver anderledes end i Burschesgade.

” Vi lukker alle de små riste i vejen for i stedet at etablere en lang rist, som følger gadens forløb. Vandet vil for enden af Provstegade mod Østervold midlertidigt bliver ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kanal på Østervold. Risten, vi anlægger, vil være magen til den, som findes på Jens Otto Kraghs Plads,” fortæller Jan Poulsen.

Kørsel helt hen til ejendommene på Provstegade vil være begrænset i perioder fortæller Vandmiljø Randers, men forbipasserende vil under hele graveperioden kunne gå forbi. Provstegade forventes færdig allerede i slutningen af oktober, og bliver derfor færdig før Burschesgade.

Læs mere om klimagaderne.