1. Forside
  2. Nyheder

Er din bolig klar til endnu et skybrud?

20-08-2019

Bor du i et hus i et lavtliggende område, står grundvandet højt omkring dit hus, er din kloak underdimensioneret eller beskadiget, eller gør flisebelægninger og asfalt omkring huset, at vandet har svært ved at komme væk fra din grund? Så skal du tage klimaforandringerne med de voldsomme skybrud ekstra alvorligt.

Vandet kan beskadige dit hus på mange forskellige måder. Ved kraftigt regn og blæst kan vandet trænge ind i utætheder ved vinduer og døre, og hvis jorden er mættet af vand, kan vandet samle sig omkring huset og sive ind i en utæt sokkel eller kloak.

Når et voldsomt skybrud rammer, og der måske falder 25 mm regn på en halv time, som det skete i Kristrup/Vorup den 30 juli, så kan hovedkloakken ikke altid følge med. Hovedkloakken er designet til hverdagsregn og vil ved skybrud løbe i overløb til forskellige vandløb, fjord og Gudenå. Når hovedkloakken bliver oversvømmet, er der derfor også risiko for, at vandet presses tilbage i ledningerne og op i dine kælderafløb. Problemer med kloakken på din grund er altid dit eget ansvar.  Afløb i kælderen er dit eget ansvar at sikre mod oversvømmelse jf. spildevandsplanen. Vandmiljø Randers har udelukkende ansvaret for kloakledningerne ude i vejen og for de stikledninger, der forbinder hovedkloakken med dit eksisterende kloaksystem på din grund. Derfor anbefaler vi, at du får klimasikret din kælder med fx et højtvandslukke eller pumpe.

Det kan være svært selv at gennemskue, hvordan fremtidens vejr vil påvirke din bolig. Derfor kan det være en god idé at alliere dig med en lokal fagmand, der kan gennemgå dit hus og se, om du skal foretage dig noget for at være på forkant i forhold til klimatilpasning. Flere lokale fagfolk tilbyder gratis klimatilpasningstjek for boligejere. På klimatilpasning.dk kan du finde en fagmand nær dig.

Find gode kloakråd på vores hjemmeside under Klog på klima og kloak samt når vi giver svar på ofte stillede spørgsmål 

Læs også folderen 'Hvem ejer kloakken?'