1. Forside
  2. Nyheder

Separatkloakeringen i Albæk stoppet

07-08-2019

Vi må beklageligt meddele, at vores separatkloakeringsprojekt i Albæk er udsat på ubestemt tid. Udsættelsen skyldes en manglende tilladelse til udledning af overfladevand til Albæk Bæk. Udledningstilladelsen skal gives af vores myndighed, Randers Kommune.

Randers Kommune kan ikke oplyse, hvornår vi kan forvente at få en udledningstilladelse til overfladevandet. Vi har derfor valgt at sætte separatkloakeringsarbejdet i Albæk i bero.

Af samme grund aflyser vi informationsmødet omkring separatkloakeringsarbejdet tirsdag den 13. august.

Vi orienterer alle berørte grundejere, når der er nyt i denne sag, og vi indkalder til nyt informationsmøde, når vi er tættere på en projektstart.

Gå til siden om Separatkloakring i Albæk.