1. Forside
  2. Nyheder

Klimagader i Randers midtby

22-05-2019

Klimagaderne skal demonstrere fremtidens regnvandshåndtering i midtbyen

I Vandmiljø Randers har vi planer om, at Østergade, Provstegade og den nederste del af Bursches-gade i 2019 bliver til Klimagader, der med mindre ændringer vil demonstrere, hvordan regnvand fremover skal håndteres i Randers.

Tankerne bag Klimagaderne er at skabe rum for bynatur samtidig med, at vi kan forebygge oversvømmelse ved at lade regnen løbe på overfladen fx i render.

I korte træk handler klimagaderne om:

Hvis planerne godkendes politisk - de behandles politisk her i maj og juni (opdateret 29. maj: planerne blev endeligt godkendt 27. maj) - kan vi i Vandmiljø Randers lægge de endelige planer for selve anlægsperioden, som forventes at starte i efteråret 2019. Brev er på vej til beboere på de udvalgte veje.

Du kan finde mere information om klimatilpasningsprojektet: Klimagaderne i Randers midtby på vores egen hjemmeside.

Du kan finde pressemeddelelse udsendt til lokale medier om klimagaderne under: Pressemeddelelser på vores egen hjemmeside.

Du kan finde dagsorden/referat til politisk behandling Randers Kommunes hjemmeside