1. Forside
  2. Nyheder

Ingen fund af nyt pesticid i vores vand

21-05-2019

Vandmiljø Randers’ 4 vandværker er blevet testet for giftstoffet: chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke blevet fundet i nogen af prøverne.

Regionerne har i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS udarbejdet en udvidet analysepakke for pesticider efter fundet af det nye pesticid: chlorothalonil-amidsulfonsyre samt 74 andre stoffer.

Hidtil er der ikke blevet testet for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet, fordi man ikke kendte til stoffet. Fundet af det og de andre stoffer er gjort, efter Danske Regioner sammen med Miljøstyrelsen og GEUS har gennemgået alle pesticider benyttet i Danmark siden 1956 og analyseret vandet for det.

Du kan roligt drikke vandet fra Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers har prøvetaget drikkevandet fra vores 4 vandværker med den udvidede analysepakke – uden fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i det drikkevand, der sendes ud til vores kunder. 

Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke hidtil været på listen over stoffer, som vi kontrollerer for på vandværkerne. Man har en bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg. Derfor har Miljøministeriet nu bedt alle landets kommuner om at tjekke vores drikkevand for stoffet.

Vandmiljø Randers vil fortsat have stor opmærksomhed på problemstoffer som en del af vores skarpe drikkevandskontrol. 

Vil du vide mere om, hvad chlorothalonil-amidsulfonsyre er, kan du lære mere på Styrelsen for Patientsikkerheds-hjemmeside.