1. Forside
  2. Nyheder

Opkrævning til lejere og andelshavere

02-04-2019

Vandmiljø Randers har i de seneste uger sendt opkrævning af vandafledningsbidrag til mange kunder, som tidligere betalte til os gennem Verdo.

Vi sender opkrævning til ejer

Vandmiljø Randers sender som udgangspunkt opkrævning af vandafledningsbidrag til ejeren af en ejendom. Lovgivningen på området siger, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale for afledning af spildevand, og at ejeren hæfter for gæld til spildevandsforsyningen.

Vi kan efter aftale opkræve lejer

Selvom vi som udgangspunkt skal opkræve ejer af en ejendom, har vi i Vandmiljø Randers valgt at tilbyde vores kunder mulighed for at lave en administrationsaftale med os. En administrationsaftale betyder, at Vandmiljø Randers sender regninger til lejer i stedet for til ejer. 

Særligt for andelsboligforeninger

Normalt vil en andelsboligforening stå som tinglyst ejer af ejendommene i andelsboligforeningen, og den enkelte andelsbolighaver har så betalt et indskud for retten til at benytte en specifik del af ejendommen. I standardvedtægten for andelsboligforeninger er det sådan, at andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten for de fælles vandforsyningsledninger og afløbsledninger.
Vandmiljø Randers skal opkræve ejeren af ejendommen, og for en andelsboligforening betyder det dermed, at vi skal opkræve andelsboligforeningen. Vi tilbyder dog, at vi kan lave en administrationsaftale og dermed opkræve den enkelte andelshaver.

Sådan laver du en administrationsaftale

Ønsker du som udlejer eller andelsboligforening at indgå en administrationsaftale med Vandmiljø Randers, skal du udfylde denne blanket og sende den til os:
 
Administrationsaftale
 
For at kunne opkræve lejere eller andelshavere har vi brug for nogle oplysninger, og du skal derfor udfylde en flyttemeddelelse ved udlejning for alle lejemål eller andelsboliger. Når du udfylder flyttemeddelelsen ved oprettelse af administrationsaftalen, kan du nøjes med at skrive X i felterne med oplysninger om den fraflyttede lejer.
 
Flyttemeddelelse ved udlejning
 
Send aftalen til os på sikker mail eller i brev
Aftalen træder først i kraft, når vi modtager en udfyldt og underskrevet blanket fra dig. Du kan sende blanketten til os på sikker mail.
 
Sikker mail

Lovgrundlaget for opkrævning hos ejer

Du kan læse om lovgivningen på området i
- Betalingsloven §1 stk. 4
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg afsnit 2.1.7
- Normalvedtægt for andelsboligforeninger §9