1. Forside
  2. Nyheder

Pilotprojekt ved byggemodning - Vorup Skole

15-02-2019

Vorup Skole ombygges til 58 lejligheder. Ved sådanne byggemodninger kommer vi på banen med nye regnvands- og spildevandssystemer – og i dette tilfælde også rendestensbrønde. Sammen med Wavin Denmark tester vi nye rendestensbrønde, som i højere grad opfanger sand, løvfald og plastik. Det skal sikre bedre rensning, så både regnvandssystem og regnvandsbassiner belastes mindre.

Det er vigtigt at vælge den rigtige regn­vandsløsning.

”Randers Fjord og Gudenåen er byens dna. Det er dét, der kendetegner Randers. Dét, at vi kan have Danmarks 6. største by liggen­de her og samtidig have en ren å og fjord, det har vi en stor andel i. Vi bruger rigtig mange penge på at skille regn- og spildevand ad. Det gør vi for at sikre, at vandet kan kom­me renset tilbage til å og fjord.” – Peter Christensen, Administrerende direktør i Vandmiljø Randers.

Derfor tog det ikke lang tid at takke ja til et samarbejde med Wavin Denmark omkring test af nye rendestensbrønde, der i højere grad opfanger sand, løvfald, plastik m.m.

Se film om projektet og samarbejdet omkring nye rendestensbrønde: Nye rendestensbrønde i Randers - Vorup Skole.

Eller du kan læse casen