1. Forside
  2. Nyheder

Vi forbedrer kloakken i Fladbrovej

04-02-2019

Underboring ved kloakprojekt sikrer den fortsatte trafik i Fladbrovej

Vejbanerne i Fladbrovej ud for Hornbæk Bageri er for en stund optegnet med gult, når Vandmiljø Randers i denne uge (uge 6) går i gang med at renovere og omlægge kloaksystemet fra en fælles kloak til separate ledninger til regnvand og spildevand.

Ret usædvanligt påvirkes trafikken på Fladbrovej i de kommende uger kun af en fartbegrænsning og en ændret optegning af vejforløbet, selvom Vandmiljø Randers arbejder på et større kloakprojekt i vejen. Hvorfor trafikanter ikke mærker mere til kloakprojektet i Fladbrovej, fortæller projektleder ved Vandmiljø Randers, Ole Søby:

”I efteråret gravede vi i Fladbrovej, og her testede vi muligheden for at lade begge spor være farbare trods udgravning. Vejens bredde gør, trods dybe gravekasser, at det er muligt at flytte sporene, så trafikken fortsat kan forløbe som sædvanligt – dog med fartbegrænsning.”

Trafikanter i området kan dog forvente yderligere kloakarbejde i området. Efter uge 6 fortsætter Vandmiljø Randers ændringen af kloaksystemet fra en fælles kloak til separate ledninger til regnvand og spildevand i den nedre del af Gl. Viborgvej mod Fladbrovej, hvorefter kloakarbejdet fortsætter ind mod Randers ad Fladbrovej og ud ad Viborgvej mod motorvejsafkørslen.

Vandmiljø Randers forventer at være færdige med kloakforbedringerne i vejene Fladbrovej, Gl. Viborgvej, Hostrupvej, Viborgvej og Jeppe Aakjærsvej senest august 2019.

Der bliver kun to udgravninger i Fladbrovej, når Vandmiljø Randers i denne uge går i gang med at ændre kloaksystemet i vejen. Det gør det muligt at lade trafikken passere forbi uden at afspærre spor.

Du kan finde og læse flere af vores pressemeddelelser.