1. Forside
  2. Nyheder

Afgørelse får konsekvens for Storkeengen

01-02-2019

Natur- og klimatilpasningsprojektet Storkeengen bliver ikke realiseret i sin oprindelige form. Det er konsekvensen af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Randers Kommune og Vandmiljø Randers arbejder nu videre med at finde alternative løsninger.

”Vi tager Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse til efterretning og er naturligvis ærgerlige over, at det nu ikke lykkes at etablere Storkeengen som planlagt. I stedet arbejder vi nu i tæt samarbejde med Vandmiljø Randers på alternative løsninger,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Konsekvensen af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er, at der ikke kan laves regnvandsbassiner i Storkeengen for at rense regnvand fra det meste af Vorup (området syd for Kærgade). Årsagen til afslaget er, at Storkeengen er et naturbeskyttet område, og hvis der på nogen måde kan findes alternativer til at forstyrre området, så skal de anvendes – også selvom det koster markant mere end at lave et regnvandsbassin i Storkeengen. Merudgiften ligger på omkring 14 mio. kroner.

”Nu går Vandmiljø Randers og Randers Kommune i tænkeboks for at vurdere forskellige alternative løsninger, sådan at vi kan klimatilpasse mod regnvand og vandstigninger i Gudenåen og samtidig arbejde med regnvandsbassiner, der kan skabe gode rekreative områder. Vi arbejder også videre med at etablere et dige, men mangler at afdække præcis hvor under de nye omstændigheder. Vi er dermed ikke klar med et præcist alternativ allerede nu,” siger Peter Christensen, direktør i Vandmiljø Randers.

Blandt ideerne til løsninger er at lede størstedelen af regnvandet som falder syd for Kærgade i Vorup under jernbanen og over til et engområde på den vestlige side af jernbanen, hvor der så skal etableres et regnvandsbassin. Det kræver en tilladelse fra Banedanmark, som vil blive kontaktet.

Samtidig skal der findes alternative løsninger for regnvand fra området nord for Kærgade, som ligger lavere og dermed ikke af sig selv kan løbe til samme engområde. Her kan det blive nødvendigt  i tæt samspil med Dansk Botanisk Forening at finde en løsning, så et mindre bassin bliver etableret i Storkeengen, der er et beskyttet naturområde.

”Men for nuværende tager vi som nævnt afgørelsen til efterretning og går i tænkeboks for at finde de bedste løsningsforslag” siger Frank Nørgaard. 

Læs vores øvrige pressemeddelelser.