1. Forside
  2. Nyheder

Tømningstider for septik og bundfældningstanke

01-02-2019

Du kan på siden om tømningsordningen finde de nye tømmetider.

Tømningsordningen kort fortalt

Vandmiljø Randers A/S har en obligatorisk tømningsordning for samtlige ejendomme med bundfældningstanke, der ikke er tilsluttet et offentligt renseanlæg. Tankene bliver tømt én gang om året.

Tømningsordningen er obligatorisk for at sikre et rent miljø, så grundvandet og vandløb ikke bliver forurenede, og at slam og spildevand bliver renset korrekt.