1. Forside
  2. Nyheder

Fagfolk med fokus på klima besøgte REGNhytten

16-01-2019

Vi ønsker som forsyning at gå skridtet videre, når det gælder klimatilpasning, derfor var byens entreprenører, arkitekter, anlægsgartnere m.fl. tirsdag den 15. januar inviteret til fyraftensmøde i REGNhytten om LAR-løsninger og uddannelse.  

At vi har fået en uddannelse (regnvandskonsulentuddannelsen) til Randers er én ting, men for os handler det også om, at randrusianerne kan få viden og rådgivning om LAR (Lokal Afledning af Regnvand) ved de fagfolk, som de handler ved. Det giver Randers en fordel på den lange bane. Vi ønsker, at når randrusianerne efterspørger løsninger på regnvandshåndtering, at paletten bredes ud, så det ikke kun er den klassiske tilledning til regnvandsledning eller en faskine, de får serveret.

Baggrund for infomødet:

Klima og klimatilpasning får en større og større bevågenhed. I Randers investerer vi som forsyning over 40 mio. kr. om året bare på at skille regnvand og spildevand ad. Det stiller også krav til vores kunder (lodsejerne). Og som tiden går, vil flere og flere håndtere mere regnvand på egen grund. Derfor efterspørger både private og offentlige kunder i stigende grad klimatilpasningsløsninger til håndtering af regnvand.

Det kræver viden om bl.a. LAR og kendskab til de mange måder, det kan udmønte sig på i praksis.