1. Forside
  2. Nyheder

Oprensning af bassin ved Marienborgvej

10-01-2019

Vandmiljø Randers har i vinterperioden renset regnvandsbassinet ved Marienborgvej i det nordøstlige Randers for sediment (bundfald). Bassinet fungerede ikke længere optimalt i forhold til den rensning, der skal foregå.

For at kunne komme rundt om bassinet med gravemaskiner mv. fældede vi de omkringstående træer og buske. Træerne og buskene var for en stor dels vekommende selvsåede på grund af en manglende vedligeholdelse.  Af hensyn til regnvandsbassinets funktionsdygtighed og CO2regnskabet er det ikke hensigtsmæssigt, at blade og grene kan falde ned i bassinet, hvorfor vi fremadrettet forbedrer vores vedligehold af området omkring bassinet. 

Det er vigtigt at fastslå, at det er et regnvandsbassin; og ikke en naturlig sø. Vandmiljø Randers er forpligtiget til at opretholde bassinets funktion, hvorfor tilgroning omkring bassinet vil holdes på et stade, der ikke influerer på bassinets rensende funktion.