1. Forside
  2. Nyheder

Spil og video om pesticider og grundvand

22-10-2018

Pesticider i grundvandet er det, som lukker flest vandboringer.

Videoen "Fumle og det ædle grundvand" fortæller meget kort om hvilke kommunale og private vandforsyningstiltag, der er sat i værk, og hvad du selv kan gøre for at mindske grundvandsforurening.

Klik på Hr. Fumle for et se videoen.

 

Ud over videoen er der også et lærerigt og høj aktuelt spil for børn om pesticiders påvirkning af grundvandet.

Er dit barn eller barnebarn for lille til at hjælpe Hr. Fumle, så kan du som voksen sagtens spille med sammen med barnet.

Klik på billedet for at komme til spillet.

Vi håber, I får reddet grundvandet i tide!