1. Forside
  2. Nyheder

Storkeengen blandt Danmarks bedste klimaprojekter

23-05-2018

Randers Kommunes og Vandmiljø Randers' klimatilpasningsprojekt i Vorup, Storkeengen, og Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er kommet med i Realdanias prestigefulde publikation, Klima100, som hylder Danmarks 100 bedste klimaprojekter. I alt er 28 midtjyske klimaprojekter kommet gennem nåleøjet.  

 

Storkeengen bliver etableret frem mod 2022 og er første etape af det seks kilometer lange "Klimabåndet", der skal gøre Randers robust over for stigende vandstande.

For første gang er 100 af de danske kommuners bedste og mest innovative løsninger inden for klimatilpasning og modvirkning af klimaforandringer blevet samlet. Og to projekter fra Randers er med.

De 100 løsninger er blevet samlet i Realdanias prestigefyldte publikation, Klima100, der netop er offentliggjort. Fra Randers er Klimatilpasningsprojektet i Vorup, Storkeengen, kommet med i kategorien klimatilpasning ved åer, vandløb og søer, mens Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er med i kategorien social indsats og fællesskaber.

Klimatilpasning, naturværdi og byudvikling

"Det er en kæmpe cadeau til samarbejdet mellem Randers Kommune og Vandmiljø Randers, at Storkeengen er blevet optaget i Klima100, og det viser, at vi med vores innovative løsninger og samtænkning af klimatilpasning, naturværdi og byudvikling er langt i Randers", siger direktør i Vandmiljø Randers A/S, Peter Christensen.

I Vorup udgør vand en trussel på flere fronter, og Storkeengen tager kampen op mod de potentielle vandmasser. Projektet vender truslen fra skybrud og stormflod til en mulighed ved at gøre vandet til en ressource i den grønne byudvikling med et nyt rekreativt område, som beskytter Randers' naturarv. Blandt andet sørger projektet for, at 8 hektar beskyttet natur i Storkeengen bliver skærmet.

Læs hele pressemeddelelsen som er lavet i samarbejde med Randers Kommune

Læs mere om Storkeengen

Læs publikationen Klima100

Læs mere om Klima100