1. Forside
  2. Nyheder

Vi undersøger kloakken i Albæk og Østrup

11-03-2018

I overensstemmelse med spildevandsplanen for Randers Kommune skal Vandmiljø Randers A/S separere kloaksystemet i Albæk og Østrup. Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand i fremtiden skal afledes hver for sig i stedet for i et fællessystem som i dag.
Vandmiljø Randers A/S igangsætter i uge 11 og frem en undersøgelse af kloakken i både Albæk og Østrup for at få den nødvendige viden om kloakledningernes tilstand og funktion. Dette gør vi for at få de bedst mulige forudsætninger for at kunne forbedre kloakken i området.
Til beboere og grundejere i Albæk og Østrup
I løbet af foråret 2018 vil der derfor være aktiviteter din by - så som opmåling og TV-inspektion af hovedbrønde og kloakledninger. Har du kloakledninger og brønde på din grund, som er ejet af Vandmiljø Randers A/S, kan det betyde, at dækslet skal graves fri og måles op. Udgravningen vil først blive dækket til, når brønden er målt op. Skal dækslet ikke graves fri, vil brønden blive markeret med en pløk. Pløkken vil blive fjernet, når brønden er målt op.
Skal vi ind på din grund, vil du blive kontaktet af entreprenøren inden, eller der vil blive lagt en seddel i din postkasse om arbejdet. Arbejdet bliver tilrettelagt sådan, at hvis der skal graves, vil udgravningen på din grund stå åben så kort tid som muligt.
Har du spørgsmål til undersøgelsen af kloakken, kan du kontakte projektleder, Dan Karup Marning, på dama@vmr.dk eller telefon 3841 1274.