1. Forside
  2. Nyheder

Aflæsning af elektroniske målere

20-12-2017

I løbet af 2016 og 2017 har Vandmiljø Randers skiftet de gamle vandmålere til nye, elektroniske vandmålere ved næsten alle de af vores kunder, der modtager vand fra Mejlby, Fårup og Stevnstrup Vestre vandværker, samt i vores vandforsyningsområder, Læsten og Dyrby.

Mellem jul og nytår vil vi aflæse de nye målere i Stevnstrup, Mejlby, Fårup og Dyrby. I uge 1 aflæser vi målerne i Læsten. Vores kunder vil derfor kunne opleve, at en medarbejder fra Vandmiljø Randers kører rundt i området med aflæsningsudstyr. Som kunde behøver man ikke at være hjemme, da vi som udgangspunkt kan aflæse uden at skulle ind på ejendommen. På landejendomme vil vi dog være nødt til at køre ind på ejendommen for at kunne aflæse måleren.

Der kan være enkelte steder, hvor radiosignalet ikke går igennem, fx hvis måleren sidder i en kælder eller dybt nede i en målerbrønd, der er dækket med et tykt betondæksel. De steder, hvor vi ikke kan aflæse målerne, får i stedet tilsendt et aflæsningskort.

De kunder, som endnu ikke har fået skiftet måler, vil få tilsendt aflæsningskort, som de plejer. Kunder, der har fået skiftet vandmåler den 19. december eller fremefter, vil modtage et aflæsningskort; men kan se bort fra dette.

Har du tilmeldt dig SMS service?

Vores hurtigste kommunikationsform til vores vandkunder er SMS service. Her kan vi hurtigt varsle lukninger, fortælle om de akutte lukninger samt huske vores kunder på fx måleraflæsning. Du kan hurtigt og nemt tilmelde husstandens vigtigste mobilnumre og mailadresser. Du kan læse mere om SMS service på: www.vmr.dk/om-os/smsservice/