1. Forside
  2. Nyheder

Svar på prøver fra Mejlby Vandværk

13-12-2017

Analysefirmaet Eurofins har den 8. december 2017 udtaget nye vandanalyser 8 steder i vandværket og på forskellige adresser i ledningsnettet. Resultaterne viser, at der ikke længere kan ses forurening med bakterier over myndighedernes fastsatte kravværdier i ledningsnettet. Kogeanbefalingen skal vi dog fortsat fastholde indtil Randers Kommune, som er myndighed på området, beslutter at ophæve den. Den beslutning vil blive truffet, hvis den næste opfølgende prøvetagning også kan vise, at vandkvaliteten i ledningsnettet er ok.

Vi har derfor bestilt Eurofins til at udtage nye vandprøver senest mandag. Resultaterne vil være offentlige sidst i uge 51, hvorefter vi håber, at vi kan ophæve kogeanbefalingen. Vi sender SMS til alle berørte vandkunder, så snart kogeanbefalingen ophører.

Vandværket fortsætter med brug af UV-desinfektionsanlægget inde på vandværket, indtil alle renoveringsarbejder er afsluttet, og vi har sikkerhed for, at det et rent bakteriefrit vand, vi pumper ud i nettet.

Du kan læse kogeanbefalingen, hvori vi fortæller, hvad den betyder for dig, og hvordan du skal forholde dig.