1. Forside
  2. Vand
  3. Stevnstrup Vestre Vandværk
  4. Renovering af Stevnstrup Vestre Vandværk

Renovering af Stevnstrup Vestre Vandværk

Stevnstrup Vestre Vandværk, der ligger på Bymarksvej i Stevnstrup, skal delvis ombygges inde i selve vandværket. Ombygningen sker, så vi fortsat kan sikre rigelig drikkevand i god kvalitet til vores kunder.

Stevnstrup Vestre Vandværk leverer vand til det meste af Stevnstrup by, Grensten og Helstrup med omkringliggende landområder og landbrug. Du kan også se på din vandregning, hvilket vandværk du får vand fra.

Hvornår starter ombygningen?

Vi starter med ombygningen mandag den 9. september i uge 37, om formiddagen, efter kl. 8.00, og vi har afsluttet det meste af monteringsarbejdet fredag eftermiddag den 13. september.

Hvad skal der laves på vandværket?

Vandværket skal have opsat et nyt sandfilter, så der herefter bliver 2 sandfiltre på vandværket i stedet for det ene filter, vi har kørende i dag. Sandfiltrene bruges bl.a. til at fjerne okker og mangan ud af grundvandet, før det når ud til dig som vandkunde. Hvis ikke vi fjernede okker og mangan, ville det vand, du får ud af vandhanen, være misfarvet og smage af jern. Sammen med det nye filter skal vi også have monteret nye vandrør og have lavet om på dele af den nuværende rørføring til filterne. Hele ombygningen inde i vandværket har til formål, at vi fortsat kan have et driftssikkert vandværk, da Stevnstrup by har fået mange nye vandforbrugere over de seneste år på grund af byggemodninger bl.a.

Hvordan vil I sikre rent vand, og at der er vand nok i byggeperioden?

Der er to vigtige hensyn, vi skal opfylde:

  1. Vandet er rent og må drikkes
  2. Der er vand til alle under byggeperioden

Rent vand under hele byggeperioden sikrer vi ved at opstille et UV-filter, der dræber eventuelle bakterier i vandet med ultraviolet lys, før vi pumper det ud til dig som vandforbruger. Dette filter er det allerførste, vi opsætter, og det sidste vi nedtager, når alle ombygningsarbejderne er afsluttet, og en vandanalyse fra vores analyselaboratorium har vist, at vandet er rent og bakteriefrit.

Ved fælles hjælp kan vi sikre nok vand til alle. Der findes en stor rentvandstank under vandværket, som vi sørger for bliver fyldt helt op efter hver arbejdsdag. Vi arbejder kun på vandværket i dagtimerne fra kl. 8.00 til 16.00 og kun på hverdage. Hvis alle hjælper med til at være sparsommelige med vandforbruget i arbejdsperioden, er der vand nok, og du vil ikke mærke særligt meget til, at vi arbejder inde på vandværket.

HvAD skal JEG SOM VANDKUNDE gøre anderledes FØR OG under byggeperioden?

Det er vigtigt, at alle vandforbrugere hjælper med til at spare på vandet i byggeperioden. Hvis alle hjælper til med det, er der ingen, som kommer til at mangle vand eller vil mærke, at vi laver ombygning inde på vandværket.

Hvis du er privat kunde vil vi opfordre dig til, at du sparer på dit vandforbrug i dagtimerne mellem kl. 8.00 til kl. 16.00. Du må også gerne være lidt tilbageholdende med et stort vandforbrug lige efter kl. 16.00, da vi arbejder på at få fyldt rentvandstanken op igen i løbet af natten, klar til næste arbejdsdag. Vent fx til lidt ud på aftenen med at gå i bad og gem også noget drikkevand i køleskabet og gerne en spand vand eller to til toiletskyl mv.

Hvis du har en virksomhed eller har et landbrug med dyrehold, vil vi opfordre dig til at have et depot med rent vand til mindst et døgns forbrug. Vi vil også opfordre til at rengøring af stalde eller andre aktiviteter, der kræver et stort vandforbrug, at de udføres før eller efter uge 37, da vi ellers risikereri tømning af vores rentvandstank, og alle kommer til at mangle vand!

Videre information

Vandmiljø Randers A/S bruger en SMS-tjeneste til at informere vores kunder om hændelser i vandforsyningen som har eller kan få en konsekvens for dig som kunde. Vi bruger også vores hjemmeside til længere information sammen med SMS-tjenesten. Denne tjeneste vil vi bruge til at informere dig under vandværksombygningen, hvis der er, noget - som vi tror - kan få betydning for dig. Ellers vil du blive informeret, når alle væsentlige arbejder er afsluttet.

Vandmiljø Randers A/S kan også kontaktes på:

Indenfor arbejdstid kl. 8.00 – 15.00 kan vi kontaktes på tlf. 3841 1212 

Udenfor arbejdstid kontaktes vi ved store driftsmæssige problemer på tlf. 3841 1212 – tast 1

VIL DU TILMELDE ELLER AFMELDE TELEFONNUMRE TIL SMS-SERVICE?

For at afmelding og tilmelding sker helt korrekt, så skal du til en anden side på vores hjemmeside: SMS-Service

Sidst opdateret 03-09-2019

Download regulativ