1. Forside
  2. Forbrugervalg
  3. Hvem må stille op og hvordan?

Hvem må stille op og hvordan?

Valget er afsluttet. Der kan ikke længere stemmes. Valgresultatet offentliggøres den 30. november 2017

Du kan stille op som forbrugerrepræsentant til Vandmiljø Randers' bestyrelse, hvis du er myndig og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålsloven §§ 5 og 7.

Hvordan stiller jeg op som kandidat?

Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, skal senest den 6. oktober kl. 12:00 anmelde deres kandidatur via vores valgportal.

Hvis du ønsker at stille op, skal mindst 10 af vores kunder anbefale dig. Det gør de på en stillerliste, som du uploader sammen med kopier af deres sygesikringsbevis og/eller kopi af udskrift af Erhvervsstyrelsens samt en kopi af egen dåbs/navneattest, kørekort eller pas for at dokumentere din identitet. Der kan kun uploades ét dokument på max 50mb, så indscan alle dokumenter, således du ender med ét dokument. Vi er behjælpelig med indscanning i vores åbningstid, hvis du skulle have problemer med dette.

Links til stillerliste, portal og valgregulativ:

Hvornår kan jeg stille op?

Så snart valget bliver offentliggjort - se tidsplan på siden Forbrugervalg.

Jeg bor ikke i Randers Kommune, kan jeg alligevel stille op?
Ja, alle myndige personer kan stille op, uanset om de bor i Randers Kommune eller ej.

Hvordan stiller jeg op som kandidat?
Du skal have minimum 10 personer som stillere. Du kan ikke skrive dig selv på listen. Stillerne skal være myndige og være kunder hos Vandmiljø Randers, dvs. aftage ydelser fra Vandmiljø Randers A/S.

Må min familie stå på stillerlisten?
Medlemmer af din egen husstand må gerne stå på stillerlisten, dog skal de overholde kravene i pkt. 4.1. og 4.2. i valgregulativet. Dvs de skal aftage ydelser fra os.

Kan jeg stille op som kandidat; men ikke suppleant?
Nej, når du stiller op til valget, påtager du dig samtidig at være suppleant, hvis du ikke bliver den, som opnår flest stemmer.

Hvad vil det sige at være suppleant?
Den kandidat, der opnår flest stemmer, indtræder som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen. Kandidaten med næstflest stemmer bliver 1. suppleant. Kandidaten med 3. flest stemmer bliver 2. suppleant. Det at være suppleant indebærer, at du indtræder i bestyrelsen, hvis det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen – frivilligt eller ved forfald.

Hvis jeg underskriver som stiller, bliver mit navn så offentliggjort?
Nej, stillere offentliggøres ikke. Medlemmerne af Valgudvalget har adgang til informationen og er i den forbindelse underlagt tavshedspligt. Valgudvalget kontrollerer, at valget går korrekt til og kan foretage stikprøvekontroller, fx ved kontakt til en stiller.

Sådan opretter du dig


Trin 1

Først skal du printe stillerlisten - se link i højre side på Forbrugervalg. Herefter skal du have minimum 10 stillere (forbrugere) til at bakke op om dit kandidatur ved at underskrive på stillerlisten samt give dig en kopi af deres sygesikringsbevis eller udskrift fra Erhvervsstyrelsens register.


Trin 2

Herefter stiller du op ved hjælp af linket øverst til højre på siden Forbrugervalg.
Har du ikke pc, kan du også møde op i receptionen i vores åbningstid, og vi hjælper med registreringen. Medbring foto (en fordel, ikke et krav), den udfyldte stillerliste og en præsentation på max 650 tegn inkl. mellemrum – navn og adresse ikke omfattet. Meget gerne på et USB stick. Så vil vi hjælpe dig med at registrere dig elektronisk.

Vejledning (hav foto klar - max 5 mb)

Du får besked, om dit kandidatur er godkendt, når opstillingsperioden er slut.

Du kan undervejs følge med i hvor meget af din kandidatanmeldelse, du har nået/mangler. Der sættes flueben, når du har klaret et trin. Du kan også undervejs se, hvorledes din kandidatprofil tager sig ud, når valget sættes i gang.

Hvor kan andre se min præsentation?
Præsentationen kommer på valgportalen - højst et par dage efter at opstillingsperioden er slut (se tidsplan). Foto og beskrivelse vil også stå på den digitale stemmeseddel. I lokalaviserne står kun dit fulde navn og bynavn. Rækkefølgen af kandidater på den digitale stemmeseddel, i lokalaviser og på hjemmesiden afgøres ved lodtrækning. Kandidater kan desværre ikke overvære lodtrækningen.

Jeg har lavet en fejl i min præsentation. Kan jeg ændre i den efter aflevering?
Du kan selv foretage ændringer i præsentationen, indtil kandidatopstillingsperioden ophører.

Får jeg støtte til min valgkamp?
Nej. Du står selv for en evt. valgkampagne - dog vil din præsentation kunne ses her på opstillingslisten samt den korte præsentation på stemmesedlen.

Må jeg i min præsentation som kandidat henvise til min egen hjemmeside?
Ja. Du må gerne i din præsentation henvise til evt. hjemmeside.

Sidst opdateret 22-11-2017