1. Forside
  2. Forbrugervalg
  3. Generelle spørgsmål

Generelle spørgsmål

Valget er afsluttet. Der kan ikke længere stemmes. Valgresultatet offentliggøres den 30. november 2017

Hvorfor holder I forbrugervalg?
Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber.

Hvordan informerer I om valget?
I lokalaviser og på hjemmesiden - se tidsplan på siden Forbrugervalg. Vi opfordrer desuden til, at du/I oplyser alle ejendommens beboere om valget fx ved at printe annoncen fra lokalavisen eller printe denne side og hænge op på opslagstavler eller lignende.

Hvem organiserer valget?
Forbrugervalget afholdes af Vandmiljø Randers A/S. Bestyrelsen har nedsat et valgudvalg, der afholder valget.

Hvor mange skal vælges?
Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Hvor står reglerne for valget?
I valgregulativet.

Hvor kan jeg stille spørgsmål omkring valget?
Kontakt valg@vmr.dk eller ring til 3841 1212 (se vores åbningstider nederst).

Hvordan kommer jeg i kontakt med valgudvalget?
Du kan skrive til valg@vmr.dk eller via brev, som skal være adresseret til Vandmiljø Randers A/S, att. Valgudvalget, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over valget?
En klage over valget skal skriftligt være modtaget via valg@vmr.dk eller via brev, som skal være adresseret til Vandmiljø Randers A/S, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C. En klage skal være modtaget senest en uge efter, at valgets resultat er offentliggjort på hjemmesiden. Valgudvalget træffer endelig afgørelse og vender tilbage.

Hvornår finder valget sted?
Se tidsplan på siden: Forbrugervalg

Sidst opdateret 22-11-2017