1. Forside
  2. Om os
  3. Vandmiljø Randers A/S
  4. Benchmarking

Benchmarking

Vandmiljø Randers A/S har en lang tradition for benchmarking – det vil sige at sammenligne egne nøgletal med tilsvarende tal fra andre forsyninger. Renseanlæggene i landets seks største byer startede allerede tilbage i 90’erne et samarbejde omkring procesnøgletal, og spildevandsforsyningen har som samlet enhed deltaget i vand- og spildevandsforeningen DANVAs benchmarking-samarbejde siden 2003.

Målet med at deltage i benchmarking-samarbejdet er at identificere, hvor vi gør tingene godt, og hvor vi gør det mindre godt sammenlignet med andre tilsvarende forsyninger. Det giver os viden til at fokusere på forbedringer på de områder, hvor vi endnu ikke er lige så effektive som vores kolleger.

Deltagelsen i benchmarking-samarbejdet har sammen med den løbende driftsoptimering betydet, at Vandmiljø Randers A/S på mange områder ligger ganske fornuftigt, når man sammenligner med landets øvrige spildevandsforsyninger. Vi ligger som regel ikke helt i top, men kan driftsmæssigt ofte findes omkring grænsen til den bedste tredjedel, mens vi økonomisk ligger lidt tættere på middel. Dette afspejler vores generelle mål om en sikker og stabil drift, hvor der ikke kun laves ensidige, kortsigtede optimeringer på enkeltområder på bekostning af langsigtede optimeringer (det vil sige, vi undgår suboptimering).

Du kan finde en overordnet opsummering af resultaterne af DANVAs seneste benchmarking i Vand i tal 2015. Du finder de overordnede nøgletal i tabellerne, som starter på side 38. Vandmiljø Randers' nøgletal finder du på side 44-45.

 

Læs også

Vand i tal 2014    Vand i tal 2013  Vand i tal 2012
     

 

Nøgletal for vandforsyningen

Vandmiljø Randers A/S' drikkevandsaktiviteter er så beskedne, at vi har valgt ikke at deltage i DANVAs benchmarking på drikkevandsområdet. De overordnede nøgletal for vores drikkevandsaktiviteter kan imidlertid ses på siden Nøgletal for vandforsyningen. Disse nøgletal er direkte sammenlignelige med tallene for drikkevandsselskaber i tabellen på side 38-41 i Vand i tal 2015.

Vandpriser på danmarkskort

DANVA har lavet en side, hvor du kan finde et danmarkskort med vandpriser hos de selskaber, der er underlagt vandsektorloven. Priserne bliver opdateret i takt med, at Forsyningssekretariatet frigiver dem.

Se Vandpriser på danmarkskortet.

Konkurrencestyrelsens benchmarking af Vandsektoren

Forsyningerne er blevet forpligtet til at deltage i Konkurrencestyrelsens reguleringsmæssige benchmarking af vandforsyningssektoren.

Se og læs om denne benchmarking på Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 24-10-2017

Læs Virksomhedsplan2014